رویداد های استارتاپی

واحد برگزاری رویداد های استارتاپی و کارآفرینی

رویداد های برگزار شده

استارت آپ ویکند خوشمزه

5 فروردین 1398

جزئیات تمام شد

استارت آپ ویکند گردشگری

5 فروردین 1398

جزئیات تمام شد

استارت آپ ویکند خودمون

5 فروردین 1398

جزئیات تمام شد