فرصت های سرمایه گذاری فناورانه تولیدی و صنعتی

کاور محافظ ختنه و کلیه عمل های مجاری ادراری نوزادان

عنوان

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

محصول بر پایه آنیون اکسیژن (اسپری و دستگاه تصفیه هوا)

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

تجهیز مصرفی آماده ساز اسپرم در فرآیندهای درمان ناباروری

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

استخراج کروسین زعفران در سه گرید؛ دارویی، آرایشی، بهداشتی و غذایی

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

دستگاه حفار مکانیزه بدون نیاز به guid wall

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

تولید کود زیستی محرک رشد  محافظ محصولات کشاورزی در برابر خشکی و شوری

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

حشرات مفید جهت کنترل آفات کشاوری

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

پوشش نامرئی ژل آنتی باکتریال 

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

پودر تصفیه آب صنعتی

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

ارت پرتابل شبکه هوایی انتقال برق با مکانیزم قفل ایمن

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

دستگاه برج خنک کننده کمپکت

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

پاور آنالایزر برق و کنتور همزمان هشت فیدر فشار ضعیف بر بستر اینترنت اشیاء

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

دستگاه سه منظوره پرینتر سه بعدی، فرز cnc و لیزر کات

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

تولید کربنات کلسیم

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

فرمون جنسی حشرات

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

بایو سلولز

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

آچار پی شکل

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

پارکینگ طبقاتی فول مکانیزه

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم

واکس پوشاک و داشبورد با پایه طبیعی

لیست طرح ها*
نحوه مشارکت/ همکاری
بازه زمانی اول
بازه زمانی پیشنهادی جهت زمان جلسه اعلام فرمایید
بازه زمانی دوم