طرح های برگزیده سومین رویداد ملی تکاپ معرفی شدند

طرح های برگزیده سومین رویداد ملی تکاپ معرفی شدند

اختتامیه سومین رویداد ملی تکاپ با شناسایی 3 طرح برگزیده به همت شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی برگزار شد.دکتر محمد احسانی، معاون ...

ادامه مطلب

سومین رویداد نوآوری تکآپ - عصر هشتم

برگزاری کمیته تخصصی سرمایه گذاری سومین رویداد نوآوری تکآپ

جلسه کمیته تخصصی سرمایه گذاری رویداد نوآوری تکآپ با هدف هم‌اندیشی برای برگزاری جلسه Demo Day سرمایه‌گذاری رویداد تکآپ برگزار شد.در ...

ادامه مطلب